rozkład jazdy firmy "DAR BUS"
OTWOCK - KARCZEW - (1. ŁUKÓWIEC - CAŁOWANIE) lub (2. SOBIEKURSK - DZIECINÓW) - WARSZAWICE - SOBIENIE JEZIORY - ZAMBRZYKÓW
  F* F F F
Otwock ul. Kupiecka 7:45 14:05 16:10 18:15
Otwock ul. Filipowicza 7:48 14:08 16:13 18:18
Otwock - szpital 7:52 14:12 16:17 18:22
Karczew - INKO 7:55 14:15 16:20 18:25
Karczew - kościół 7:58 14:18 16:23 18:28
Wygoda (droga nr 801) 8:00 14:23 16:28 18:33
Brzezinka - 14:28 16:33 18:38
Łukówiec - remiza - 14:32 16:37 18:42
Łukówiec - 14:34 16:39 18:44
Ostrówiec (droga nr 801) 8:01 - - -
Sobiekursk - szkoła 8:03 - - -
Całowanie - droga nr 50 - 14:36 16:41 18:46
Całowanie - 14:42 16:47 18:52
Warszówka - 14:44 16:49 18:54
Piotrowice (droga nr 801) 8:05 - - -
Dziecinów (droga nr 801) 8:07 - - -
Warszawice 8:09 14:49 16:54 18:59
Sobienie Biskupie - 14:54 16:59 19:04
Sobienie Jeziory 8:20 15:00 17:05 19:10
Zambrzyków 8:25 15:05 17:10 19:15
LEGENDA:
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
* - kursuje przez Dziecinów.
kolor niebieski - czasy szacunkowe
kolor czerwony - na żądanie pasażerów, kursuje przez Sobiekursk lub omija Sobiekursk drogą nr 801
Autobusy kursują w piątek po Bożym Ciele. W 2009 roku w Wigilię (czwartek) i sylwestra (czwartek) ilość kursów zmniejszona.
uwaga: w tabelce podane są przystanki główne, autobus zatrzymuje się jeszcze na przystankach pośrednich, np. Otwock ul. Armii Krajowej przy urzędzie miasta, Karczew przy wjeździe na osiedle Ługi, Sobiekursk przy drodze nr 50, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze.
trasa przejazdu (kurs przez Dziecinów): Otwock (Kupiecka, Orla, Armii Krajowej, Filipowicza, Matejki, Karczewska), Karczew (Mickiewicza, Żaboklickiego, Częstochowska, Zamkowa), Otwock Mały rondo, droga nr 801 (Wygoda, Ostrówiec), skręt w lewo do Sobiekurska, przecięcie drogi nr 50, w Piotrowicach powrót na drogę nr 801, za Dziecinowem skręt na drogę nr 805 do Warszawic, Radwanków Szlachecki (przecięcie drogi nr 801, pomnik Żołnierzy 1 DP), Sobienie Jeziory - remiza, koło poczty, wyjazd na drogę nr 801, skręt w lewo z drogi nr 801 w Sobieniach Kiełczewskich Pierwszych, Stary Zambrzyków - remiza.
trasa przejazdu (kurs przez Całowanie): Otwock (Kupiecka, Orla, Armii Krajowej, Filipowicza, Matejki, Karczewska), Karczew (Mickiewicza, Żaboklickiego, Częstochowska, Zamkowa), Otwock Mały rondo, droga nr 801, skręt w lewo w Wygodzie z drogi nr 801, kanał Bielińskiego, przy "betoniance" skręt w prawo do Brzezinki, Łukówiec, przecięcie drogi nr 50, Całowanie, Warszówka, Brzezinki, Warszawice, skręt za cmentarzem w lewo, Sobienie Biskupie, skręt w prawo, przecięcie drogi nr 801, Sobienie Jeziory - remiza, koło poczty, wyjazd na drogę nr 801, skręt w lewo z drogi nr 801 w Sobieniach Kiełczewskich Pierwszych, Stary Zambrzyków - remiza.

rozkład jazdy firmy "DAR BUS"
ZAMBRZYKÓW - SOBIENIE JEZIORY - WARSZAWICE - (1. CAŁOWANIE - ŁUKÓWIEC) lub (2. DZIECINÓW - SOBIEKURSK) - KARCZEW - OTWOCK
  FA F F F* F*
Zambrzyków - 6:40 8:45 15:05 17:05
Sobienie Jeziory - 6:45 8:50 15:10 17:10
Sobienie Biskupie - 6:51 8:56 - -
Warszawice 5:00 6:56 9:01 15:21 17:21
Dziecinów (droga nr 801) - - - 15:23 17:23
Piotrowice (droga nr 801) - - - 15:25 17:25
Warszówka 5:03 7:01 9:06 - -
Całowanie 5:08 7:03 9:08 - -
Całowanie - droga nr 50 5:11 7:09 9:14 - -
Sobiekursk - szkoła - - - 15:27 17:27
Ostrówiec (droga nr 801) - - - 15:29 17:29
Łukówiec 5:14 7:12 9:17 - -
Łukówiec - remiza 5:15 7:14 9:19 - -
Brzezinka 5:18 7:18 9:23 - -
Wygoda (droga nr 801) 5:23 7:23 9:28 15:30 17:30
Karczew - kościół 5:30 7:28 9:33 15:32 17:32
Karczew - INKO 5:31 7:31 9:36 15:35 17:35
Otwock - szpital 5:33 7:34 9:39 15:38 17:38
Otwock ul. Andriollego 5:34 7:38 9:43 15:42 17:42
Otwock ul. Orla 5:35 7:40 9:45 15:45 17:45
LEGENDA:
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
* - kursuje przez Dziecinów.
A - kursuje z Warszawic do Otwocka
kolor niebieski - czasy szacunkowe
kolor czerwony - na żądanie pasażerów, kursuje przez Sobiekursk lub omija Sobiekursk drogą nr 801
Autobusy kursują w piątek po Bożym Ciele. W 2009 roku w Wigilię (czwartek) i sylwestra (czwartek) ilość kursów zmniejszona.
uwaga: w tabelce podane są przystanki główne, autobus zatrzymuje się jeszcze na przystankach pośrednich, np. Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, Sobiekursk przy drodze nr 50 (kurs przez Dziecinów), Karczew przy wjeździe na osiedle Ługi.
trasa przejazdu (kurs przez Całowanie): Stary Zambrzyków - remiza, droga nr 801, skręt w lewo z drogi nr 801 do Sobień, koło poczty, Sobienie - remiza, Radwanków Szlachecki - pomnik Żołnierzy 1 DP, przecięcie drogi nr 801, (ewentualnie wcześniej przed pomnikiem skręt w prawo, przecięcie drogi nr 801 i dojazd Sobień Biskupich), Warszawice koło kościoła, zjazd z drogi nr 805, Brzezinki, Warszówka, Całowanie, przecięcie drogi nr 50, Łukówiec, skręt w prawo do Brzezinki, przy "betoniance" skręt w lewo, kanał Bielińskiego, Wygoda skręt w prawo w drogę nr 801, Otwock Mały rondo, Karczew (Zamkowa, Częstochowska, Żaboklickiego, Mickiewicza, Otwock (Karczewska, Matejki, Andriollego, Orla).
trasa przejazdu (kurs przez Dziecinów): Stary Zambrzyków - remiza, droga nr 801, skręt w lewo z drogi nr 801 do Sobień, koło poczty, Sobienie - remiza, Radwanków Szlachecki - pomnik Żołnierzy 1 DP, przecięcie drogi nr 801, Warszawice - skręt za cmentarzem w lewo na drogę nr 805 w stronę Dziecinowa, skręt w prawo w drogę nr 801, droga nr 801 (Dziecinów, Piotrowice), w Piotrowicach skręt z drogi nr 801 w prawo, przecięcie drogi nr 50, Sobiekursk, powrót na drogę nr 801, droga nr 801 (Ostrówiec, Wygoda), Otwock Mały rondo, Karczew (Zamkowa, Częstochowska, Żaboklickiego, Mickiewicza), Otwock (Karczewska, Matejki, Andriollego, Orla).