Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
slide

Półkolonie 2016

Półkolonie w Warszówce. Zapraszamy chętne dzieci do świetlicy na półkolonie które będą się odbywać od 18 lipca(poniedziałek) do 26 lipca w godzinach od 9:00 do 13:00 w dni powszednie. ...

Read more...
slide

PROGRAM RODZINA 500+

PROGRAM RODZINA 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach informuje, że od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). W Gminie Sobienie-Jeziory zadanie...

Read more...

Firmy

Top text moduleFirmy w Warszówce

Read more

Komunikacja

Top text moduleRozkład autobusów.

Read more

Odpady komunalne.

image-top-module4Terminy wywozu odpadów komunalnych oraz trudnych śmieci w 2015 r.

Read more

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie-Jeziory.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sobienie-Jeziory Nr XV/85/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie-Jeziory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany Studium obejmuje częściowo miejscowości Dziecinów i Warszawice. Granicami obszaru objętego zmianą są: od północy – linia PKP, od wschodu – granica obrębu Warszówka i Warszawice, od południa - Kanał Warszawicki do mostu, dalej po drodze gminnej i granicy obrębu Warszawice, od zachodu – droga wojewódzka nr 801.

Projekt zmiany Studium w okresie wyłożenia będzie opublikowany na stronie internetowej www.sobieniejeziory.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2015 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, sala nr 2 od godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 września 2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt w/w zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  30 września 2015 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Sobienie-Jeziory, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag będzie Wójt Gminy Sobienie-Jeziory.

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory

Załączniki:

 1. Tekst zmiany studium
 2. Rysunek studium
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Załączniki graficzne – 4 szt.:
  Rys. nr 1
  Rys. nr 2
  Rys. nr 3
  Rys. nr 3 skala 1:10 000

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

Newsletter

Wiadomość HTML?
Joomla Extensions powered by Joobi