Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
slide

Półkolonie 2016

Półkolonie w Warszówce. Zapraszamy chętne dzieci do świetlicy na półkolonie które będą się odbywać od 18 lipca(poniedziałek) do 26 lipca w godzinach od 9:00 do 13:00 w dni powszednie. ...

Read more...
slide

PROGRAM RODZINA 500+

PROGRAM RODZINA 500+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach informuje, że od dnia 01.04.2016 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). W Gminie Sobienie-Jeziory zadanie...

Read more...

Firmy

Top text moduleFirmy w Warszówce

Read more

Komunikacja

Top text moduleRozkład autobusów.

Read more

Odpady komunalne.

image-top-module4Terminy wywozu odpadów komunalnych oraz trudnych śmieci w 2015 r.

Read more

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy.

VII Sesja Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2015r. (poniedziałek) o godz.17:00 w Świetlicy w Sobieniach-Jeziorach.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.
6. Przedstawienie oceny zasobów społecznych, sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za rok 2014 i sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny.
7. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sobienie Jeziory na 2014 rok:
- omówienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Sobienie Jeziory
na 2014 rok,
- informacja o stanie mienia komunalnego,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sobienie Jeziory sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014,
- odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2014
oraz wniosku absolutoryjnego,
- dyskusja,
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobienie Jeziory absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014
rok,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium,
3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Sobienie Jeziory za 2014r.,
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sobieniach Jeziorach za 2014r.,
5) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy w Sobieniach Jeziorach opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników,
6) w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkowstwa Gminy Sobienie- Jeziory w Stowarzyszeniu
LGD „Natura i Kultura”,
7) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015,
8) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2015-2018.
8. Podziękowanie dla radnych i sołtysów poprzedniej kadencji.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

Newsletter

Wiadomość HTML?
Joomla Extensions powered by Joobi